نهضت امام خمینی

حکومت پهلوی در انتظار تصميم آمريكا و آلمان غربى برای کمک‌های مالی

لينكلن وايت، سخن‌گوى وزارت امور خارجه آمريكا، 13 مرداد 1340 گفت که مقامات حکومت پهلوی از مدتى پيش، مشغول مذاكره با آمريكا و آلمان غربى درباره مسائل اقتصادى خود بوده‌اند، اما تاكنون هيچ تصميمى براى تعيين ميزان قطعى كمک‌هاى آمريكا و آلمان غربى در راه مسدود كردن شكاف مالى این حکومت در جريان اجراى دومين برنامه 7 ساله آن اتخاذ نشده است. در همین روزها، پهلوی دوم از تغييرات سياست آمريكا در دوره ریاست جمهوری جان.اف کندی و در خصوص کمک به حکومت او نگران بود. بعضى...

كمک‌هاى آمریکا، به اوضاع خاص هر كشور بستگی دارد

چستر باولز، معاون وزارت امور خارجه آمريكا، دوازدهم مرداد 1340 يک ساعت در فرودگاه مهرآباد توقف كرد. او از قبرس و كنفرانس سفيران آمريكا در خاورميانه و افريقا آمده و در راه دهلی‌نو و كنفرانس سفيران آمريكا در كشورهاى جنوب شرقى آسيا بود. باولز در فرودگاه مهرآباد گفت: «كمک‌هاى دولت جديد آمريكا به زودى سرازير اين مناطق خواهد شد و از روى مقتضيات محلى و براى هر كشور به طور انفرادى داده خواهد شد. سياست دولت كندى در مورد كمک‌هاى خارجى كاملاً با سياست دولت قبلى...

نخست‌وزیر پهلوی، باز هم به دوستان خارجی‌اش پیغام داد

دانا آدامس اشميدت، خبرنگار روزنامه نيويورک تايمز كه هنگام مسافرت دوايت ديويد آيزنهاور، رئيس‌جمهوری وقت آمريكا، به ايران، به اتفاق او به ايران آمده بود، در این ایام در تهران به سر می‌برد و مقالاتى درباره وضع ايران می‌نوشت. بخشى از مقاله یازدهم مرداد 1340 او چنين است: «دكتر امينى با صداى بلند به دوستان خارجى خود گفته است كه اگر او نتواند تا قبل از فرا رسيدن زمستان، تهران را از شر بی‌کارى خلاص كند، چه اتفاق خواهد افتاد. نخست‌وزير [حکومت پهلوی] در...

اعتبار خارجى مورد نياز حکومت پهلوی، مافوق قدرت بازگرداندن آن است

گزارش‌هايى كه در 24 ساعت منتهی به دهم مرداد 1340 به تهران رسيد، حاكى از آن بود كه مذاكرات نمايندگان حکومت پهلوی براى دريافت اعتبار و كمک در واشنگتن و بُن ادامه دارد. بعضى خبرگزاری‌ها از واشنگتن گزارش‌هايى منتشر كردند، داير بر اينكه كمک و اعتبار خارجى مورد نياز حکومت پهلوی، مافوق قدرت استرداد اين حکومت است. اما على امينى، نخست‌وزير این حکومت در این روز و در اين باره گفت: «اگر ما قادر به تاديه وام نباشيم كه تقاضاى آن را نمی‌کرديم.» نمايندگان دولت حکومت...

وجود آمريكايی‌ها مساوی با دخالت در امور داخلى

یکی از روزنامه‌های چاپ نهم مرداد 1340 در تهران خبر داد، دو برادر به نام‌هاى پكى و پير اشترايت كه از سفر ايران و هندوستان بازگشته بودند و به صورت آزاد براى روزنامه نيويورک تايمز مقاله می‌نوشتند به اين نتيجه رسيدند كه: «دولت آمريكا می‌کوشد سياستش را در كشورهاى ديگر، مداخله در امور داخلى آن كشورها تلقى ننمايند، ولى ايرانيان وجود آمريكايی‌ها را در كشورشان مداخله در امور داخلى كشور خود می‌شمارند. يكى از ايرانيان گفت: ما مى‏دانيم، چرا شما آمريكايی‌ها در...

پیش‌بینی عاقبت نخست‌وزیر پهلوی؛ كوچک‌ترين فرقى با دولت‌هاى قبل نخواهيد داشت

هفتم مرداد 1340، مقاله‌اى در يكى از روزنامه‌های چاپ تهران به قلم سيدهادى خسروشاهى منتشر شد كه با موضوع «مشروبات الكلى در ايران» بود. نويسنده خطاب به علی امینی، رئيس دولت حکومت پهلوی نوشته است: «قبل از همه چيز براى يک مملكت اسلامى مبارزه با اعمال ضداسلامى لازم است، نه اصلاحات جزيى ديگر. اگر می‌خواهيد اطمينان ملت را جلب كنيد و نام خوبى از خود به يادگار بگذاريد، فكرى كه براى كاباره‌ها و مسئله مشروبات الكلى بايد كرد، هر چه زودتر بكنيد و