اسناد

فراماسونری در شیراز ‌تاريخ : 9/8/1338

موضوع : در مورد تشكيلات فراماسون ‌تاريخ : 9/8/1338 1ـ بعلت اختلافاتي كه بين رئيس دانشگاه شيراز دكتر ذبيح اله قربان و عده‌اي از استادان دانشگاه بوجود آمده اخيرا موضوع تشكيلات فراماسوني در شيراز فاش شده و در تمام محافل و مجالس در مورد آن بحث و گفتگو ميباشد. 2ـ گفته ميشود آقاي دكتر قربان بنا بدستور جناب آقاي علاء اين تشكيلات را در شيراز تاسيس و حتي خود او گفته كه اعليحضرت همايوني هم وابسته باين تشكيلات ميباشند. 3ـ شايعه شده كه در مسافرت اخير آقاي دكتر قربان...

نقش اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر تاريخ : 7/6/1338

شماره : 2 ـ 3 ـ 2349 تاريخ : 7/6/1338 موضوع : حمل و نقل قاچاق يكي از بازپرسان دادسراي تهران بطور خصوصي بيكي از دوستان خود اظهار داشته والا حضرت اشرف پهلوي بزرگترين باند قاچاقچيان ترياك و مواد مخدره ايران را سرپرستي ميكنند و آقاي دكتر جهانشاه صالح وزير سابق بهداري نيز با مشاراليها همكاري و معاونت دارند و بهمين جهت دستگاههاي قضائي و انتظامي قادر به تعقيب شديد قاچاقچيان و دستگيري موثرين آنها نميباشد. مهدنيا باز پرس سابق گمرك از قول يكي از قاچاقچيان معروف...

تذکرات و اعتراضات آیت الله بروجردی به شاه تاريخ : 30/5/1338

تاريخ : 30/5/1338 موضوع : روحانيون يكي از نزديكان به آيت اله بروجردي اظهار داشته در ملاقات شاهنشاه و آيت‌اله بروجردي از طرف ايت‌اله در چند مورد از جمله دادن حق امتياز تلويزيون به حبيب ثابت كه از سران فرقه بهائي در ايران است موضوع اعطاي حق آزادي به بانوان و لغو تعداد زوجات و خرابي وضع فرهنگ و تشكيل اردوگاههاي‌ تابستاني و هم‌نشين كردن دختران ‌و پسران جوان در اين ‌اردوگاهها از شاهنشاه گله شده است و همچنين گله شده كه دولت بازاريها و اهل منبر را تحت مضيقه...

مردم نسبت به باورهای مذهبی نخست وزیر بی اعتماد شده اند. تاريخ : 27/4/1338

شماره : 2 ـ 3 ـ 1781 تاريخ : 27/4/1338 موضوع : افكار عمومي عدم شركت آقاي نخست وزير در مجالس سوگواري و مامور نمودن آقاي دكتر كاسمي كه بجاي ايشان در مراسم عزاداري شركت نمايند اثر بسيار بدي بين طبقات مختلف مردم خصوصاً روحانيون بخشيده و لطمه شديدي بموقعيت دولت در محافل مذهبي و روحاني زده است و ميگويند عزاداري ائمه جنبه معنوي دارد و كسي نميتواند بجاي شخص ديگر گريه كند و يا متاثر شود و فقط اقاي دكتر اقبال است كه شخص ديگري را مامور نموده تا بجاي ايشان متأثر شود و...

اختلاف بین شاه و اشرف پهلوی تاريخ : 10/12/1337

شماره : 2 ـ 3 ـ 616 تاريخ : 16/12/1338 موضوع : دربار شاهنشاهي يكي از بانوان نزديك به والا حضرت اشرف پهلوي اظهار داشته چندي قبل از مسافرت شاهنشاه بشيراز بين معظم له و والا حضرت اشرف پهلوي در مورد مداخله والاحضرت در امر قاچاق مواد مخدره گفتگو و مجادله ميشود و اعليحضرت همايون شاهنشاه كه هميشه نسبت به والا حضرت اشرف احترام خاصي قائل بوده‌اند در مورد شركت معظم لها در قاچاق مواد مخدره و شركت در مقاطعه كاري شركت اسفالت راه با عصبانيت تذكراتي ميدهند و حتي در پاسخ...

گزارش ساواک از سخنرانی تند آقای فلسفی تاريخ : 10/12/1337

از : اداره دوم تاريخ : 10/12/1337 به : سازمان ضد اطلاعات موضوع : نطق آقاي فلسفي در تاريخ 37آقاي فلسفي در ختم مرحوم حاجي قوام (روضه خوان‌) منبر بسيار خشن و محرك احساسات مردم رفته مطالب مهميكه بطور كنايه بيان نمود بشرح زير است : هميشه دولتها و حكومتهاي جهان وقتي سرنگون ميشود كه ظلم و ستم بحد كامل برسد دولت فرعون براي بني اسرائيل ارزشي قائل نبود خدا موسي را با آن شرائط سخت اماده و تقويت نمود و آن حكومت محكم فرعوني را در رود نيل سرنگون ساخت آره همين مشهدي...

گزارش ساواک از بازتاب انتشار مطالب مجله تایم درباره نقش دربار پهلوی در قاچاق مواد مخدر تاريخ : 26/11/1337

شماره : 2 ـ 3 ـ 5251 تاريخ : 26/11/37 موضوع : مطبوعات خارجي در محافل مطلع مطبوعاتي تهران شايع است كه شماره‌هاي اخير مجله تايم كه بايران ارسال شده تماما از طرف سازمان اطلاعات و امنيت كشور سانسور و دو صفحه وسط آن بريده شده است‌. گفته ميشود مندرجات اين دو صفحه كه توسط يك مخبر آمريكائي تهيه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخدره و باند قاچاقچيان هروئين و كوكائين در ايران بوده و والا حضرت اشرف پهلوي و اعليحضرت همايون شاهنشاه و عليا حضرت ملكه مادر به ترتيب از...

واکنش مردم به برنامه رادیو تهران در توهین به آقای فلسفی تاريخ : 11/9/1337

تاريخ : 11/9/1337 اطلاعيه بقرار اطلاع گفتار روز جمعه 17/11/37 راديو تهران در برنامه صبح كه فلسفي واعظ را مسخره ميكرد در بين مردم و جامعه روحانيت سوء اثر شديد گذاشته و آنرا مربوط به مبارزات فلسفي در مورد تساوي حقوق نسوان ميدانند و جريانرا به اطلاع دكتر سيد امامي امام جمعه تهران رسانيده‌اند كه روز چهارشنبه كه شرفياب ميشود موضوع را بعرض اعليحضرت همايوني برساند. اداره سوم

حذف سوال مذهب از فرم استخدامی ادارات دولتی تاريخ : 11/4/1337

شماره : 2 ـ 3 ـ 1280 تاريخ : 11/4/1337 موضوع : فعاليتهاي روحانيون يكي از نزديكان آيت اله بهبهاني ميگفت اخيرا عده از بازاريها نامه بآيت‌اله بروجردي نوشته و در آن متذكر شده‌اند كه پس از تهيه و جمع آوري تعرفه‌هاي استخدامي جهت سازمان طبقه بندي مشاغل چون عدة زيادي از كارمندان در برابر سئوال مربوط بدين بهائي بودن خود را اعلام كرده‌اند و مقامات دولتي هم ضمن تناقض اين امر با قوانين و مقررات استخدامي و عدم تمايل باخراج آنان راه حلي در نظر گرفته و با صرف مخارج گزاف...

درخواست حظيرة القدس تهران از کلیه محفل‌های سراسر ايران درباره آمار بهاییان شاغل در نيروهاي مسلح شاهنشاهي تاريخ : 27/3/1337

شماره : 14649/ هـ 3 تاريخ : 27/3/1337 موضوع : بهائيان شيراز حظيرة القدس تهران طي نامه محرمانه بكليه محفل‌هاي سراسر ايران اعلام نموده كليه بهائيانيكه در نيروهاي مسلح شاهنشاهي خدمت مينمايند زير نظر داشته و فوراً آمار كليه افراد نظامي از سرباز تا امرا طي يك يادداشت به حظيرة القدس تهران ارسال تا به بيت العدل و به مراجع تقليد لندن و براند اسكات در امريكا ارسال گردد و آقاي براند اسكات آمار مورد نظر را خواسته و تا كنون بهائياني كه در ارتش‌. شهرباني‌. ژاندارمري خدمت...
...
174
© تمامی حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد 1342 محفوظ است.